AQUA - AGRO SERVIS, s.r.o.

   Telefon: 596 618 654

AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. - certifikáty

Specifikace analytických metod používaných v hydroanalytické zkušební laboratoři firmy AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.
Příloha k osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 497

Osvědčení o správné činnosti laboratoře

Odborní pracovníci firmy jsou v pravidelných intervalech v souladu s platnou Příručkou kvality laboratoře a s platnou národní a evropskou legislativou v rámci svých pracovních kompetencí vzděláváni tak, aby bylo možno veškeré odborné činnosti laboratoře  - tzn. zejména odběry vzorků a chemické a fyzikální zkoušky - realizovat a interpretovat s co nejvyšší mírou objektivity odpovídající stávající úrovni vědeckého poznání.

Certifikace odborných pracovníků Hydroanalytické zkušební laboratoře firmy AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. z let 2018-2019

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023